Inwendige Ovensloop

Van Alphen is één van de meest toonaangevende aannemers in de handmatige sloop van branderstenen en overig restmateriaal uit industriële ovens en soortgelijke installaties. Deze activiteit wordt regelmatig uitgevoerd onder extreme omstandigheden, zoals bijvoorbeeld hoge temperaturen, en wordt uitgevoerd in besloten ruimtes. Om de stilstandstijd van de installatie zoveel mogelijk te beperken, wordt er veelal van start tot finish in continue-dienst gewerkt.